Betonara Fučkan, Blaževdol, Fučkani 5 – Sv. Ivan Zelina 10380 | Tel :01/2065 133 | Fax: 2065 933

Impressum

FUČKAN d.o.o.

Adresa: Blaževdol, Fučkani 5, Sveti Ivan Zelina
OIB: 63851106916
MB: 01367617

Direktorica:

VESNA FUČKAN-PUHELEK
zastupa pojedinačno i samostalno

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn.

Svoje financijsko poslovanje društvo obavlja preko žiro računa broj HR3023600001101281570 pri Zagrebačkoj Banci d.d..

Cart